Số ký hiệu 49/NQ-HĐND
Trích yếu Ban hành quy định tỷ lệ điều tiết cho cấp xã, thị trấn năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành quy định tỷ lệ điều tiết cho cấp xã, thị trấn năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 49/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Văn bản liên quan