Số ký hiệu 53/NQ-HĐND
Trích yếu Về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 - 2025
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu: 53/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Văn bản liên quan