Số ký hiệu 02/TB-BCĐ
Trích yếu Thông báo kết quả công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017
Lĩnh vực Đời sống văn hóa
Cơ quan ban hành BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trần Văn Thức - Trưởng Ban
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày có hiệu lực 29/11/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017
Số ký hiệu: 02/TB-BCĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/11/2017

Văn bản liên quan