Số ký hiệu DM
Trích yếu Danh mục tài liệu triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lĩnh vực Tài liệu họp UBND
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày có hiệu lực 05/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Danh mục tài liệu triển khai nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu: DM
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/01/2022

Văn bản liên quan