Số ký hiệu 11/KH-UBND
Trích yếu Thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU ngày 26/11/2021 của Huyện ủy Thăng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Văn bản CCHC
Cơ quan ban hành UBND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Võ Văn Hùng - Chủ tịch
Ngày ban hành 06/01/2021
Ngày có hiệu lực 06/01/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU ngày 26/11/2021 của Huyện ủy Thăng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 11/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/01/2021

Văn bản liên quan