Số ký hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C năm 2022
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C năm 2022
Số ký hiệu: 09/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/04/2022

Văn bản liên quan