Số ký hiệu 3323/QĐ-TNMT
Trích yếu Quyết định về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lĩnh vực Tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Người ký Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày có hiệu lực 01/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu: 3323/QĐ-TNMT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/12/2022

Văn bản liên quan