Số ký hiệu 58/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn (đất 5%) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày có hiệu lực 15/12/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn (đất 5%) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023
Số ký hiệu: 58/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2023

Văn bản liên quan