Số ký hiệu 50/TB-HĐND
Trích yếu Thông báo Kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2024
Lĩnh vực Thông báo KL HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Phước Đồng - Chánh Văn phòng
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày có hiệu lực 28/12/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo Kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 01 năm 2024
Số ký hiệu: 50/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/12/2023

Văn bản liên quan