1. Công văn thông tin tuyên truyền Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022). 

2. Công văn về việc tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022).

3. Thể lệ Cuộc thi.

4. Trao đổi của Ban Giám khảo về Thể lệ Cuộc thi.

5. Hướng dẫn gửi thư (Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU):


6. Phóng sự 50 năm Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU


7. Tổng kết 50 năm Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU